Kadobon voorwaarden

 

1. Algemeen

1.1 Deze Kadobon voorwaarden heeft betrekking op Arcaplex Spijkenisse BV, hierna de Bioscoop genoemd, Arcaplus en de door Arcaplex uitgegeven Arcaplex Kadobonnen.

1.2 In aanvulling op de Arcaplex bezoekersvoorwaarden zijn deze voorwaarden van toepassing op het gebruik van Kadobonnen uitgegeven door of namens Arcaplex. Door gebruik te maken van de Kadobonnen aanvaardt u deze voorwaarden en verbindt u zich er toe deze voorwaarden na te leven.

2. Arcaplex Kadobon voorwaarden zijn als volgt:

2.1 De Kadobonnen zijn te koop aan de kassa in de Bioscoop. Aan de kassa van de Bioscoop wordt bij aankoop een fysieke Kadobon verstrekt. De Kadobon is pas geldig als de uitgifte datum is ingevuld en voorzien van het Arcaplex waarmerk.

2.2 Arcaplex heeft 3 soorten Kadobonnen, namelijk de Yarca Kadobon, de Arcaplex Kadobon & de Arcaplus Kadobon.

2.2.1 De Yarca Kadobon is €10,50. Deze bon is goed voor één film naar keuze (mits er het kindertarief bij staat) in Arcaplex plus een kidsbox. De kidsbox bestaat uit 1 fruitdrankje, 1 zakje zoet & zout popcorn en 1 lolly.

2.2.2 De Arcaplex Kadobon is €10,50. Deze bon is goed voor een film in onze Arcaplex zalen. Voor 3D, Arcaplus en VIP stoelen geldt een toeslag.

2.2.3 De Arcaplus Kadobon is €20,25. Deze bon is goed voor een film naar keuze in Arcaplex (incl. 3D films) of Arcaplus plus een drankje (frisdrank, standaard bier, koffie of thee)   & een medium popcorn (zoet of zout).

2.3 De Kadobon kan gebruikt worden om te betalen aan de kassa in de Bioscoop voor de aanschaf van een bioscoopticket en een consumptie of een evenement ticket. Het is niet mogelijk om de cadeaubon ergens anders voor te gebruiken. De Kadobon kan niet gebruikt worden voor online betalingen.

2.4 Voor VIP stoelen geldt een toeslag. Voor evenementen zijn aanvullende voorwaarden van toepassingen. Vraag er naar bij de kassa.

2.5 De Kadobon wordt alleen geaccepteerd indien deze onbeschadigd wordt ingeleverd. Het deel van de drinkbon moet vastzitten aan de Filmbon en de bonnummers moeten overeenkomen. Arcaplex heeft het recht om ernstig beschadigde, onleesbare en beschreven bonnen te weigeren.

2.6 De Kadobon kan niet worden geretourneerd en/of ingewisseld worden voor geld.

2.7 Het tegoed op een Kadobon is geldig tot drie jaar na de datum van de aankoop. Na de vervaldatum kan de Kadobon niet meer worden gebruikt.

3. VIP Fauteuil voorwaarden zijn als volgt:

3.1 De VIP Fauteuil is te koop aan de kassa in de Bioscoop. Aan de kassa van de Bioscoop wordt bij aankoop een fysieke bon verstrekt. De VIP Fauteuil is pas geldig als de uitgifte datum is ingevuld en voorzien van het Arcaplex waarmerk.

3.2 De VIP Fauteuil is €3,00 en kan alleen gebruikt worden als u in het bezit bent van een filmticket of Kadobon. 

3.3 De VIP Fauteuil kan gebruikt worden om te betalen aan de kassa in de Bioscoop voor de aanschaf van een upgrade naar een VIP stoel. Het is niet mogelijk om de VIP Fauteuil ergens anders voor te gebruiken. De VIP fauteuil kan niet gebruikt worden voor online betalingen.

3.4 De VIP Fauteuil wordt alleen geaccepteerd indien deze onbeschadigd wordt ingeleverd. Arcaplex heeft het recht om ernstig beschadigde, onleesbare en beschreven bonnen te weigeren.

3.5 De VIP Fauteuil kan niet worden geretourneerd en/of ingewisseld worden voor geld.

3.6 Het tegoed op de VIP Fauteuil is geldig tot drie jaar na de datum van de aankoop. Na de vervaldatum kan de VIP Fauteuil niet meer worden gebruikt.

4. Klantenservice

4.1 Voor vragen of klachten over een Kadobon kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie van Arcaplex. Marketing & Communicatie is maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 10:00 tot 17:00 uur. De afdeling is telefonisch bereikbaar op nummer 0181 602444 (gebruikelijke belkosten). U kunt tevens contact opnemen met Arcaplex via publieksinformatie@arcaplex.nl.

5. Algemene bepalingen

5.1  Arcaplex verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de Website en op de Kadobonnen. Alle getoonde informatie is echter onder voorbehoud van zogenaamde druk- en zetfouten.

5.2  Arcaplex mag ervan uitgaan dat de gebruiker van de Kadobon ook de rechthebbende van de kaart is. Arcaplex is niet gehouden ten aanzien van geldigheid van (een) Arcaplex Kadobon nadere controle te verrichten.

5.3  Gebruik van een Kadobon is slechts toegestaan in overeenstemming met deze voorwaarden. Het is niet toegestaan om een Kadobon te (doen) kopiëren of anderszins te (doen) vermenigvuldigen en/of te (doen) distribueren.

5.4  Indien een gebruiker van een Kadobon misbruik maakt van een Kadobon en/of fraudeert en/of een poging doet te frauderen met een Kadobon, zal Arcaplex deze gebruiker terstond het gebruik van de faciliteiten van de Bioscoop en de Website ontzeggen en kan Arcaplex naar eigen keuze de Kadobon blokkeren zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Arcaplex zal van zulke gedragingen van een gebruiker aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op deze gebruiker te verhalen.

5.5  Het is niet toegestaan een Kadobon op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arcaplex.

5.6  Arcaplex behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. De meest actuele versie van deze voorwaarden kunt u te allen tijde raadplegen op https://www.arcaplex.nl/contact/cadeaubon-2/arcaplex-kadobon-voorwaarden.

5.7  Op het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de Kadobon is het privacy statement van Arcaplex van toepassing.

Bezig met laden